İk Politikamız

İk Politikamız

Nitelik ve ihtiyaçlara göre doğru işe doğru kişiyi yerleştirmek, çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamı sağlamak, bireylerin kariyerlerini, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda planlayıp geliştirmek, çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirerek tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmak, yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanmasını sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, çalışanlarımızla işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda müşterilerimize  karşı her zaman şeffaf olmaktır.
Bu ilkeler şirketimizdeki iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir.